Als…….              

♡ je veel piekert zonder in actie te komen
♡ je "nee zeggen" heel moeilijk vindt
♡ je worstelt met je gevoelens
♡ praten met een goede vriend(in) niet genoeg is
♡ je in een burnout zit of daarop afstevent
♡ je gezinsleven je opslokt en je een nieuwe balans zoekt
♡ je je angstig, hulpeloos of onmachtig voelt
♡ je in een rouwproces zit
♡ je op zoek bent naar meer zingeving of zelfkennis
    ........ dan kan een individueel begleidingstraject heel behulpzaam zijn.

Opvallend is dat tegenwoordig een burnout op steeds jongere leeftijd voorkomt en heel veel mensen hebben last van angstklachten. Ik kijk hier op zo’n manier tegenaan dat je lichaam met kracht laat weten: “Zoals je nu leeft, werkt het niet!!”

De meeste mensen proberen problemen en spanningen allereerst op te lossen door er over na te denken. Dat kan tot inzicht leiden maar vaker leidt het tot eindeloos piekeren. 

Alle problemen waar je in jezelf tegenaan loopt kunnen een opstap zijn naar bewustzijnsontwikkeling en zelfkennis. 

Een begeleidingstraject vanuit een lichaamsgeoriënteerde- en zijnsgerichte visie kan daarbij heel behulpzaam zijn. Niet ‘het probleem’ staat centraal, maar hoe je ‘het probleem’ achter je kunt laten. Je krijgt inzicht in ontstane patronen en overlevingsmechanismen.

Daarmee zet je de essentiële stap op weg naar herstel en een vreugdevol leven.